Hur kan jag få tillgång till en CGM i Sverige utan diabetes

Hur kan jag få tillgång till en CGM i Sverige utan diabetesAtt använda en kontinuerlig glukosmätare (CGM) kan vara ett användbart verktyg för att övervaka blodsockernivån för personer med diabetes. Men vad händer om du är en frisk person utan diabetes som ändå vill använda en CGM? I det här inlägget kommer vi att gå igenom hur du kan få tillgång till en CGM i Sverige om du inte har diabetes.

Först och främst är det viktigt att notera att CGM-enheter vanligtvis är avsedda för personer med diabetes. Det betyder att det kan vara svårt att få en CGM-enheter för en person som inte har diabetes. Men det finns vissa situationer där det kan vara möjligt att få tillgång till en CGM.

En situation där det kan vara möjligt att få tillgång till en CGM är om du är en elitidrottare. Många elitidrottare använder CGM-enheter för att övervaka sina blodsockernivåer under träning och tävling. Om du är en elitidrottare och behöver en CGM för att övervaka din blodsockernivå under träning och tävling kan du kontakta din läkare eller diabetessköterska för att diskutera dina alternativ.


En annan situation där det kan vara möjligt att få tillgång till en CGM är om du deltar i en medicinsk studie. Många medicinska studier kräver att deltagare använder CGM-enheter för att övervaka sina blodsockernivåer under studien. Om du deltar i en medicinsk studie och behöver en CGM kan du kontakta studieledaren eller din läkare för att diskutera dina alternativ.

Slutligen kan du också köpa en CGM enhet på egen hand. Du kan köpa en CGM med oss på Amino Health . Om du är intresserad av att köpa en CGM-enhet på egen hand kan du helt enkelt gå till vår sida för glukosmätning här.

Varför välja Amino Health?

Amino Health är ett 100% svensk företag.

I denna dag och ålder där hälsotrender och teknik ständigt utvecklas, är det inte förvånande att det finns företag som Amino Health som erbjuder hälso- och träningslösningar med hjälp av CGM-enheter, till och med för personer som inte har diabetes.

Amino Health erbjuder en CGM-enhet som kan användas av vem som helst, inte bara personer med diabetes, för att övervaka deras blodsockernivåer och analysera data för att hjälpa dem att förbättra sin kost och träning. Med hjälp av CGM-enheter kan användare få en bättre förståelse för hur deras kroppar reagerar på olika livsmedel och aktiviteter, vilket kan hjälpa dem att optimera sin hälsa och prestationsförmåga.

Det är också viktigt att notera att Amino Health har ett team av nutritionister och tränare som hjälper sina kunder att tolka och använda data för att nå sina mål. Detta innebär att användare inte bara har tillgång till en CGM-enhet, utan också professionell rådgivning och stöd från experter inom kost och träning.

Amino Health erbjuder också ett program för biologisk åldersmätning, som kan hjälpa användare att förstå sin biologiska ålder och hur de kan förbättra sin livsstil för att minska åldrandet. Deras program fokuserar på att förbättra sömn, kost, träning och andra livsstilsfaktorer för att hjälpa användare att leva längre och känna sig bättre.

Om du är intresserad av att optimera din hälsa och prestation, kan Amino Healths CGM-enheter och programvara vara en värdefull resurs. Men det är viktigt att notera att detta inte är en medicinsk lösning eller ersättning för medicinsk rådgivning. Om du har några hälsoproblem eller frågor om hur du kan använda CGM-enheter och programvara på ett säkert och effektivt sätt, bör du alltid rådfråga en kvalificerad läkare eller annan medicinsk professionell.

Observera att vi använder Abbott FreeStyle Libres enhet.

Leave a comment